fixa de anscriçon ne l curso

Dezembre 4, 2009

Para quien se quejir anscrebir ne l curso , debe de mandar ls seguintes eilemientos:

1. Nome

2. Eidade

3. Email

4. Oufício

5. Fala mirandés (respunder si ou nó)

6. Natural de tierra de Miranda ou ten lhigaçones. Se si, a que tierra

7. Paíç (se fur defrente de Pertual)

 8. Albelitaçones lhiterairas

Mandar ls dados pa la caixa de correio de l curso de mirandés:  cursomirandes2@gmail.com

Advertisements